امروز
1400 آذر 18
45 1

درباره ما

ونونا یک برند صادراتی مواد غذایی است که جهت ایجاد یک بستر مناسب برای معرفی هر چه بهتر پتانسیل ها و مزیت های رقابتی کشور عزیزمان در سطح بین المللی شکل گرفته است.

چشم انداز
تبدیل شدن به یکی از برندهای برتر صادراتی صنایع غذایی کشور

مأموریت

تولید محصولات باکیفیت در جهت رضایت مشتریان