امروز
1400 مهر 6
31 17

صادرات

خلاصه :

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متأثر از عوامل خارجی بالأخص درآمد های ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد.مشکلات
ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متأثر از عوامل خارجی بالأخص درآمد های ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد. تجارت موتور محرکه اقتصاد در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید که که در روند سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و تورم زدایی تأثیر مستقیم داشته و به رفاه بیشتر و استاندارد بالاتر زندگی مردم در جوامع مختلف می انجامد. در ایران سهم عمده صادرات متعلق به صادرات نفتی است و صادارت غیرنفتی سهم کمتری در کل صادرات کشور دارد.


نکته مهم آن است که در راه دستیابی به یک اقتصاد سالم و بدون وابستگی به درآمد نفت می بایست کلیه راه هاي ممکن جهت توسعه صادرات غیرنفتی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داد. صنعت تولید مواد غذایی نیز یکی از مهمترین بخش های صنعت در تمام کشورهاست که با امنیت غذایی در ارتباط است. این صنعت در میان صنایع مختلف به لحاظ ضرورت و تنوع تولید، سرمایه گذاری پایین، بازدهی سریع، کاهش ضایعات، اشتغال زایی و .. از اهمیت بالایی برخوردار است. در ایران صنایع غذایی حدود 9% ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. در راستای ارتقاء صادرات محصولات غذایی مشاوران خبره حوزه صادرات محصولات غذایی گروه صنایع غذایی ونونا آمادگی خود را جهت همکاری با سایر شرکت های علاقه مند به حوزه صادرات اعلام می دارد.