امروز
1400 مهر 6
40 17

برندسازی

خلاصه :

برندسازی رویکردی است که باید به طور همه جانبه در شرکت ها پیاده شود.موفق ترین کسب وکارهای دنیا دارای شناخته ترین و مشهورترین برندها در نزد مشتریان در سراسر دنیا هستند که دارای ارزش و قیمتی بالاتر از میزان دارایی های فیزیکی صاحبانشان می باشد. برندسازی رویکردی است که باید به طور همه جانبه در شرکت ها پیاده شود. این امر مستلزم انسجام و هماهنگی بین واحدهای مختلف یک شرکت است که مدیران را وادار می سازد به طور مستمر مناسب بودن اصول و مفروضات برند را مورد بررسی قرار دهند.

ایجاد یک برند در واقع تنها راه استمرار حیات یک کسب وکار در بازار رقابتی امروز است چرا که به عنوان ارائه دهنده هویت به یک محصول، معرفی کیفیت محصول و تعهد ارائه دهنده آن از طرف دیگر است. لذا از ضروری ترین فرایندهایی که باید در راه اندازی و اداره یک کسب وکار همیشه مورد توجه باشد، ایجاد و ارتقاء برند است. در این راستا گروه صنایع غذایی ونونا با بکارگیری مشاوران و خبرگان حوزه برندسازی، آمادگی خود را برای همکاری با سایر شرکت های اعلام می دارد.